Viktig information för dig som är kund hos Kyrkesunds Marina

Den 25 maj börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) att gälla. GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

Med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss på Kyrkesunds Marina. Som kund hos oss kommer din information endast behandlas av oss och inte föras vidare till tredje part. För att bedriva verksamheten måste vissa uppgifter sparas såsom faktureringsuppgifter till kunder och leverantörer samt för de avtal vi upprättar.

Vi sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation eller så länge som det föreligger en skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vill du ha reda på mer om vilken information vi lagrar är du välkommen att kontakta oss på 0703-66 69 29 eller info@kyrkesundmarina.se